Wandelcoaching

Waarom zouden we tijdens een coaching-sessie tegenover elkaar gaan zitten? Tegenover elkaar zitten of staan heeft voor veel mensen een negatieve bijsmaak. Als je in je dagelijkse leven kijkt, dan worden veel gesprekken gevoerd op de bank naast elkaar, of in de auto. En wat dacht je van tijdens de afwas of het koken. In elk geval het vaakst als je naast elkaar staat, loopt of zit.  Wandelcoaching maakt gebruik van dit principe.

Naast elkaar wandelen, zonder elkaar aan te hoeven kijken, maakt communiceren makkelijker en ongedwongen. Daarnaast geeft bewegen in de buitenlucht meer ontspanning waardoor je makkelijker naar je gevoel gaat en verbinding maakt met de ander en met jezelf. Door niet direct in het middelpunt te staan, kan je meer en eerder jezelf zijn. En dat praat makkelijker.

Wist je dat door te wandelen je hersenen tot rust komen en je een gevoel van vrijheid ervaart? Het hormoon cortisol, dat het lichaam aanmaakt wanneer het stress ervaart, verdwijnt, waardoor we in staat zijn om dingen van een andere kant te bekijken. Wandelen stimuleert je creatieve vermogens, met name het probleemoplossend vermogen wat natuurlijk goed van pas komt bij een coaching-sessie!

Naast de fysieke component heeft wandelcoaching nog een voordeel:  tijdens een wandeling kan actief gebruik gemaakt worden van de natuur ter ondersteuning in de gesprekken.

Door bijvoorbeeld iets aan te wijzen/uit te zoeken wat op dat moment past bij jouw situatie en vraag je te vertellen wat je ziet/ervaart/beleeft. Het is nu eenmaal 'makkelijker' om het te hebben over een beeld dat jou representeert en verder van je af lijkt te staan, dan direct over je persoonlijke situatie te praten. Deze 'afstand' geeft je inzicht in jezelf door verstand en gevoel met elkaar te verbinden.

Er zijn vele vormen van wandelcoaching. 

Daar deze coaching processen te ingewikkeld zijn en te diep op de materie in gaat, ga ik hier niet inhoudelijk op in. Dit komt ter spraken indien er een daadwerkelijk gerichte coaching plaats gaat vinden.